Dolina Zielenicy – Gorgany – Karpaty Wschodnie

Przewodnik po Beskidach Wschodnich. Tom Pierwszy . Część II– Gorgany Autor: Gąsiorowski Henryk Książnica Atlas, Lwów-Warszawa, 1935 (str.176-177) .  Tekst ilustruje  widokówka w/w autora , w opisie zachowano oryginalną pisownię:

Ośrodek Zielonej daje wejście do doliny prawobrzeżnego, największego z górskich dopływów Bystrzycy, Zielenicy, w której sieci wznosi się grupa najpiękniejszych szczytów w Gorganach, grupa Doboszanki.Długość doliny od ujścia po teren źródlisk Zielenicy na południowych zboczach Doboszanki wynosi 25 km, z tego 5 km dolnej jej części przypada na zaludniony przysiółek tej samej nazwy, reszta na bezludny, typowy dla wnętrza Gorganów teren, stanowiący jeden z najzajadlejszych w nich zakątków.  Na przestrzeni 6 km, t. j. od ujścia Zielenicy do ujścia jej prawobrzeżnego dopływu Zielniczki, zabudowano w niej kolej leśną, mającą połączenie z siecią kolei leśnych w  dorzeczu Bystrzycy Nadwórniańskiej; ułatwia ona w wysokim stopniu dostęp na Doboszankę i jej sąsiednie szczyty.Wzdłuż doliny, w nieprzerwanej łączności z chatami ośrodka Zielonej ciągną się zagrody jej przysiółka, zwanego tak samo Zielenicą. Wśród mieszkańców jego, występuje choroba wola, cechująca wiele miejscowości w głębi Alp, co ma związek ze składem chemicznym tutejszej wody. image1Dolinie towarzyszą stoki z lewej strony Klewy, dalej Pasieczanki, z prawej góry Ardżelużnej i Kamionkówki, rozgałęzień stokowych Leordy . 3 km z prawej strony (od południa) wylot doliny Czernika, lewobrzeżnego dopływu Zielenicy; w niej przysiółek tej samej nazwy. Doliną tą prowadzi na przestrzeni 4 km utrzymana droga wozowa. Wyjść tędy można na Leordę, zbaczając u jej końca w prawo do góry. Potok Czernik ma swe źródła pod szczytem Poleńskiego, skąd spada po stromej, kilkusetmetrowej, niemal pionowej ścianie szeregiem kaskad wśród dzikiego lasu. Po geograficznej lewej stronie potoka wiedzie dalej stromy płaj pasterski, który wychodzi na siodło między Skałkami a Berezowaczką. Powyżej ujścia Czernika poczyna się ośrodek przysiółka; ciągnie się on stąd jeszcze na przestrzeni 2 km w górę rzeki i tu znajdują się dwie karczmy, w których w doraźnej potrzebie można przenocować. Tu też droga, która dotąd szła geograficznie lewym brzegiem rzeki, przechodzi mostem (punkt wysokości 675) na jej prawy brzeg. Od tego mostu są liczone odległości różnice wzniesień niżej podanych wycieczek i przejść. Zabudowania przysiółka kończą się 2 km wyżej ujścia Czernika, które to miejsce nacechowane jest stromym, złomiskami zasypanym stokiem Prełuki po lewym boku doliny. Powyżej znajdują się następujące samoty : państwowa leśniczówka (7¾ km), ładownia kolei leśnej u ujścia Sitnego (8½ km) stanowiąca zarazem stacje noclegową P.T.T (10 noclegów na sianie), gajówka w Komarnikach (10½ km od ośrodka Zielonej), końcówka ładowania kolei leśnej u ujścia Zieleniczki (16 km), ze stacją noclegową T.K.N., wreszcie schronisko P.T.T. pod Niżną w odległości 20 km, wprawdzie niezagospodarowane, lecz posiadające stałego dozorcę w mieszkającym tam zimą i latem strażniku łowieckim; 10 noclegów na pryczach i 30 na strychu, w zimie ogółem 20 noclegów cena dla członka 0,50 zł., dla nie członka 1 zł. Schronisko ma być w najbliższym czasie rozszerzone.

 


Czas przejścia: 8 h
Trudność trasy: 1/5
Wszystkie trasy
  • Facebook
Menu