Historia okolicy

Historia

W czasie walk z Rosjanami w 1915 roku dolina ta była świadkiem przemarszu elementów II Brygady Legionów Polskich. Idący od miejscowości Pównia nad Bystrzycą Nadwirniańskiej przez przełęcz pod wniesieniem Berezowaczka (1484 m) III batalion pod dowództwem Józefa Ludwika Zająca (1891-1963) wchodzący w skład 3 Pułku Piechoty Legionów dowodzony przez wtedy kpt. Józefa Hallera von Hallenburga (1873-1960) zeszedł w dół osady i doliny Czernik zakładając na wierzchołku Leorda (1268 m) w dniu 31.01.1915. obóz na nocleg ubezpieczając z góry tę część doliny. Podobnie IV batalionu pod dowództwem Bolesław Jerzy Roja (1876-1940) wchodzący w skład 2 Pułku Piechoty Legionów idący doliną potoku Zielenica, potem w górę wzdłuż potoku Zubriczni poprzez wierzchołek Arszeczny (1250 m) w kierunku wierzchołka Podsmereczek (1251 m) gdzie nocowano w dniu 31.01.1915. ubezpieczając z góry drugą część doliny. W następnych dniach nastąpiły walki o pobliski Maksymiec i Zieloną.W latach 30 XX wieku istniał w tym rejonie rezerwat turystyczny wolny od oznakowanych szlaków i ścieżek turystycznych. Był to też ulubiony obszar polowań Ignacego Mościckiego (1867-1946) ówczesnego prezydenta RP, wedle Henryka Gąsiorowskiego (1878-1947) autora „Przewodnika po Beskidach Wschodnich”, t. 1-2, (Lwów 1933-1935 ) nazewnictwo niektórych wierzchołków w tym rejonie ma pochodzić wprost od wytrzebionych zupełnie kozic.
W region ten również zawitała najbardziej zasłużona postać w polskim krajoznawstwie dr Mieczysław Orłowicz (1881-1959) podczas wycieczki „sierpniowej” w 1939 roku uczestniczył w szczególnie malowniczym Huculskim święcie Spasa (Zbawiciela) w dniu 19 sierpnia w pobliskiej wsi Zielona. Następne dni poświęcił na przejście dzikich i trudno dostępnych partii Gorganów Wschodnich w/w wierzchołków. Całość wyprawy opisał w swoich „ Sprawozdaniach z wypraw sierpniowych”

Na wzgórzach i przełęczach otaczających dolinę Czernika można natrafić na relikty umocnień i schronów. Są to pozostałości działających tu oddziałów IV WO UPA „Karpaty-Howerla” dowodzonej przez mjr Mykoły Twerdochliba ps. Hrim, działającej w składzie grupy operacyjnej UPA-Zachid. W dniu 17 maja 1945 roku po odkryciu pod wzniesieniem Berezowaczka (1484 m) przez NKWD bunkra z mjr Mykoły Twerdochliba popełnia on samobójstwo. Odbudowany bunkier pełni obecnie miejsca pamięci narodowej.

W 1996 roku utworzono Rezerwat przyrody „Gorgany” o powierzchni 5344,2, usytuowanym w okolicznym masywie Doboszanki. Jest to miejsce wolne od znakowanych szlaków choć dostępne dla turystów, pozostało jako jedno z niewielu miejsc gdzie zachowały się jeszcze dzikie Gorgany. Prawie połowa obszaru rezerwatu Gorgany to starodrzewy ze znacznym udziałem limby. Faunę kręgowców reprezentuje ponad 150 gatunków, w tym 47 gatunków ssaków (m.in. tak rzadkie jak ryjówka górska, nornik śnieżny, wydra, żbik, ryś), około 85 gatunków ptaków (m.in. bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz). Występuje tu również sześć gatunków gadów, osiem gatunków płazów (m.in. salamandra plamista, traszka karpacka i traszka górska) i dziesięć gatunków ryb.
Wśród najcenniejszych przedstawicieli flory naczyniowej znajdziemy rzadkie gatunki storczykowatych. Po 22 gatunki roślin i zwierząt wpisano do tzw. Czerwonej Księgi Ukrainy.

W samej dolinie wartym zobaczenia jest też nieznany, a bardzo malowniczy wodospad potoku Czernik, znajdujący się w połowie doliny (około 20 min. od chatki).
Dla ludzi szukających przygód z medycyną niekonwencjonalną interesujący może być fakt,iż w górnej części doliny i osady Czernik mieszka znachor, osoba dość niedostępna, choć to może być spowodowane zapracowaniem. Za poradami i zdrowiem przybywają czasem ludzie aż z samego Kijowa. Miejscowi mówią nawet ze porad u niego szuka czasem rodzina prezydenta Ukrainy.

  • Facebook
Menu